Besøksadr: Skolegata 6,    Postadresse:  Sivert Nielsens gate 24,  8905 Brønnøysund.   

Telefon: 75012280,    Fax: 75012281,    E-post:  vo@bronnoy.kommune.no

 

   
 

Startsiden

 

Om oss

 

Norskkurs

 

Norskprøven

 

Grunnskole for voksne

 

50 t Samf.kunnskap

 

Statsborgerprøven

 

Spesialavdeling

 

Dysleksi

 

Linker til læreverk og oppgaver

 

Flyktningetjenesten

 

Kulturskolen

 

Brønnøy bibliotek

 

Det flerspråklige bibliotek

 

Brønnøy Kino

 

www.banett.no

 

DYSLEKSI

 

Har du mistanke om lese/skrivevansker, kan vi ta lese/skrivetester.

 

Vi kan arrangere intensive lese/skrivekurs med ulik varighet og omfang.

 

Har du lese/skrivevansker, kan vi være behjelpelig med innlest fagstoff og søknad til Hjelpemiddelsentralen om hjelpemidler.

 

Vi har erfaring med voksne dyslektikere og kan gi råd og veiledning mens du tar utdanning.

 

         

Tilbake til Voksenopplæringen

Kontaktinfo
 

Skolerute

2019-2020

 
Kalender
 
Ordensregler
 
Microsoft Outlook
 
Office-365
 

Feide

 
NIR
 

Enovate prøveadmin

 

Migranorsk

plasseringstest

 
Itslearning

 

Ordbok, norsk

 
Lexin, arabisk
Lexin, dari
Lexin, somali

Lexin, tigrinja

 
NDLA
 
Eksamen 2019