Besøksadr: Skolegata 6,    Postadresse:  Sivert Nielsens gate 24,  8905 Brønnøysund.   

Telefon: 75012280,    Fax: 75012281,    E-post:  vo@bronnoy.kommune.no

 

   

Startside

 

Om oss

 

Norskkurs

 

Norskprøven

 

Grunnskole for voksne

 

50 t Samf.kunnskap

 

Statsborgerprøven

 

Spesialavdeling

 

Dysleksi

 

Linker til læreverk og oppgaver

 

Flyktningetjenesten

 

Kulturskolen

 

Brønnøy bibliotek

 

Det flerspråklige bibliotek

 

Brønnøy Kino

 

www.banett.no

 
 

Fritak fra vurdering i sidemål

 

Som elev kan du søke om å få fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål.

 

Fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål kan du søke hvis du:

 

...i løpet av tiden på ungdomsskolen har fått særskilt språkopplæring, men nå følger den ordinære opplæringen i norsk

        

...mottar spesialundervisning som omfatter skriftlig sidemål 

      

...har en diagnostisert sykdom, skade eller lignende som gir deg problemer med å klare både hovedmål og sidemål

       

...ikke har gjennomgått ungdomstrinnet i norsk grunnskole

       

...oppfylte vilkårene for å få fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål, men ikke fikk fritak på grunn av en saksbehandlingsfeil som kan dokumenteres

 

 

...Har du fått fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål, skal du likevel delta i opplæringen. Du skal også ha vurdering underveis av læreren din som sier noe om hvilket kompetansenivå du befinner deg på og hva du må gjøre for å bli bedre. Uansett type fritak så betyr ikke det at du får fritak fra å lese tekster på sidemål.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Kontaktinfo
 

Skolerute

2018-2019

 
Kalender
 
Ordensregler
 
Microsoft Outlook
 
Office-365
 

Feide

 
NIR
 

Enovate prøveadmin

 

Migranorsk

plasseringstest

 
Itslearning

 

Ordbok, norsk

 
Lexin, arabisk
Lexin, dari
Lexin, somali

Lexin, tigrinja

 
NDLA
 
Eksamen 2019