Besøksadr: Skolegata 6,    Postadresse:  Sivert Nielsens gate 24,  8905 Brønnøysund.   

Telefon: 75012280,    Fax: 75012281,    E-post:  vo@bronnoy.kommune.no

 

   

Startside

 

Om oss

 

Norskkurs

 

Norskprøven

 

Grunnskole for voksne

 

50 t Samf.kunnskap

 

Spesialavdeling

 

Dysleksi

 

Linker til læreverk og oppgaver

 

Flyktningetjenesten

 

Kulturskolen

 

Brønnøy bibliotek

 

Det flerspråklige bibliotek

 

Brønnøy Kino

 

www.banett.no

 
 

Gratis norskkurs?

Du kan ha rett til gratis opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

 

Vet du at det er tidsfrister for gratis norskkurs?

Har du fått oppholdstillatelse som gir rett til gratis norskopplæring? Da har du tre år på å ta 600 timer opplæring i norsk og samfunnskunnskap fra du fikk oppholdstillatelse.

 

Permanent oppholdstillatelse eller statsborgerskap

Vil du søke om permanent oppholdstillatelse eller statsborgerskap? Da må du ha tatt 600 timer norsk og samfunnskunnskap, eller ha bestått en godkjent norskprøve.

 

Mer informasjon?

Les infobrevet på ditt språk, eller ta kontakt med oss.

 

 

Informasjonsbrev på mange språk

 

Rett og plikt til norskopplæring for nye innbyggere, fra IMDI

 

 

 

Tilbake til Brønnøy voksenopplæring