Besøksadr: Skolegata 6,    Postadresse:  Sivert Nielsens gate 24,  8905 Brønnøysund.   

Telefon: 75012280,    Fax: 75012281,    E-post:  vo@bronnoy.kommune.no

 

   

Startside

 

Om oss

 

Norskkurs

 

Norskprøven

 

Grunnskole for voksne

 

50 t Samf.kunnskap

 

Statsborgerprøven

 

Spesialavdeling

 

Dysleksi

 

Linker til læreverk og oppgaver

 

Flyktningetjenesten

 

Kulturskolen

 

Brønnøy bibliotek

 

Det flerspråklige bibliotek

 

Brønnøy Kino

 

www.banett.no

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eksterne linker

 

Brønnøy kommune

Brønnøysund barne- og ungdomsskole (BBU)

Salhus skole

Torgøyan oppvekstsenter

Velfjord oppvekstsenter

Brønnøysund videregående skole

Datakortet

Kompetanse Norge

UDI

Utdanningsdirektoratet

ITU.no

Klar Tale

NRK TV, nyheter

http://gruble.net

IMDI

17. mai, minikurs

 

For deg som studerer norsk:

Skolekassa (Mange fag på mange språk)

Norsksidene

Now, Norwegian on the Web

Norsk nå!

På vei

Praktisk norsk 1

Praktisk norsk 2

Stein på stein

Intro, Lærebok i samfunnskunnskap

VOX, Interaktiv nettnorsk

Min time, norsk på nettet

Min vei, grammatikkoppgaver

Norsksenteret, grammatikkoppgaver

Ordnett

Norsk grammatikk

Håndbok i grammatikk og språkbruk

Utdanningsdirektoratet, Norsk som andrespråk

Språkrådet, språklige ressurser og verktøy

LEXIN, ordbøker på nett

GREI, grammatikkspill på nett

Ordriket, Språkøving

 

For deg som er ny i norge

Boksøk, lesetips

 

Uttale

Skapago, Norwegian Pronounciation Videos

CALST, Computer-Assisted Listening and Speaking Tutor

 

For deg som studerer matematikk:

God i matte,

 

For deg som studerer engelsk:

Gramtrans

Perfect English Grammar

English Grammar Online

British Council, Grammar exercises

New Flight

New Flight Extra

Moava, Del og lær

Business English Grammar Exercises

Speak Languages, English

 

For deg som studerer samfunnsfag:

Samfunnskunnskap.no

 

Geografi mm:

European geography

 

Kontaktinfo
 

Skolerute

2019-2020

 
Kalender
 
Ordensregler
 
Microsoft Outlook
 
Office-365
 

Feide

 
NIR
 

Enovate prøveadmin

 

Migranorsk

plasseringstest

 
Itslearning

 

Ordbok, norsk

 
Lexin
 
NDLA
 
Eksamen 2019