Besøksadr: Skolegata 6,    Postadresse:  Sivert Nielsens gate 24,  8905 Brønnøysund.   

Telefon: 75012280,    Fax: 75012281,    E-post:  vo@bronnoy.kommune.no

 

   

Startside

 

Om oss

 

Norskkurs

 

Norskprøven

 

Grunnskole for voksne

 

50 t Samf.kunnskap

 

Statsborgerprøven

 

Spesialavdeling

 

Dysleksi

 

Linker til læreverk og oppgaver

 

Flyktningetjenesten

 

Kulturskolen

 

Brønnøy bibliotek

 

Det flerspråklige bibliotek

 

Brønnøy Kino

 

www.banett.no

 

Facebook, BVO

 

Logopedtilbud

 

Logopedtilbud er tilgjengelig ved voksenopplæringen v/Brønnøy kultur – og kompetansesenter. Logopedtilbudet omfatter et tilbud til barn, ungdom og voksne.

Les mer her.

 

Vi tilbyr utredning av barn, logopeditimer og veiledning av ansatte ved barnehage og skole, og foreldre. Er du bekymret for om barnet ditt har språk- og/eller talevansker oppfordres du til å ta kontakt med barnehagen eller skolen ditt barn er tilknyttet.

 

Vi tilbyr utredning, veiledning og terapi for språk-, tale-, og svelgevansker for voksne. Vi oppfordrer at du som voksen tar direkte kontakt med oss på voksenopplæringen. Vi kan nås gjennom telefon eller mail.

 

Telefon: 75012482

Epost: vo@bronnoy.kommune.no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktinfo
 

Skolerute

2019-2020

 
Kalender
 
Ordensregler
 
Microsoft Outlook
 
Office-365
 

Feide

 
NIR
 

Enovate prøveadmin

 

Migranorsk

plasseringstest

 
Itslearning

 

Ordbok, norsk

 
Lexin
 
NDLA
 
Eksamen 2019