Besøksadr: Skolegata 6,    Postadresse:  Sivert Nielsens gate 24,  8905 Brønnøysund.   

Telefon: 75012280,    Fax: 75012281,    E-post:  vo@bronnoy.kommune.no

 

   

Startside

 

Om oss

 

Norskkurs

 

Norskprøven

 

Grunnskole for voksne

 

50 t Samf.kunnskap

 

Statsborgerprøven

 

Spesialavdeling

 

Dysleksi

 

Linker til læreverk og oppgaver

 

Flyktningetjenesten

 

Kulturskolen

 

Brønnøy bibliotek

 

Det flerspråklige bibliotek

 

Brønnøy Kino

 

www.banett.no

 
 
 
 
 
 
 

OPPLÆRINGSLOVEN OM PRIVATISTER I GRUNNSKOLEN

 

§ 4—6.  Privatistar i grunnskolen

 

Privatist er etter reglane i dette kapitlet ein som har meldt seg til eksamen i eitt eller fleire fag i grunnskolen utan å vere deltakar i dette faget eller desse faga. Ein deltakar er ein som er teken inn til opplæring særskilt organisert for vaksne, og som følgjer denne.

 

Privatistar går opp til eksamen i fag dei ønskjer å dokumentere kompetanse i. Eksamensforma for privatistar er fastsett i læreplanverket.

 

Det skal vere tilgjengeleg for privatistar kva som er måla for opplæringa og kva som blir lagt vekt på i vurderinga av hennar eller hans kompetanse.

 

 • Privatisteksamen arrangeres i mai/juni.  Dersom privatisten tar eksamen i alle 5 fag, blir det utstedt et vitnemål fra grunnskolen som er likestilt med et elevvitnemål.  

 • Privatisteksamen i alle fag betyr skriftlig eksamen i norsk, engelsk og matematikk, muntlig eksamen i norsk, engelsk, samfunnsfag og naturfag.

 • Privatisten vil få informasjon om hvor han laster ned kompetansemålene i alle fag og forslag til lærebøker og tilgang til lærestoff i Its learning.

 • Privatisten har rett til å delta på en prøveeksamen på avgangstrinnet ved påsketider, men har ikke rett til vurdering av den. 

 • Oppmeldingsfrist er 15.februar.  Det koster 1.000,- pr eksamen. Betalingsfrist 20.februar.  Dersom det ikke blir betalt innen fristen blir oppmelding i det sentrale eksamenssystemet ikke foretatt og det blir ingen eksamen. 

 • En elev ved grunnskolen for voksne som endrer status til privatist mister elevstatusen. Det betyr:

  • Ikke rett til støtte i Statens Lånekasse

  • Eventuelt gratis skolebusskort opphører

  • Bøker til utlån kun dersom biblioteket har bøker til overs

 

 
 
Kontaktinfo
 

Skolerute

2019-2020

 
Kalender
 
Ordensregler
 
Microsoft Outlook
 
Itslearning

 

Enovate prøveadmin
 

Migranorsk

plasseringstest

 

Kommuneposten

 

Feide

 

Office-365

 

Eksamen 2018