Besøksadr: Skolegata 6,    Postadresse:  Sivert Nielsens gate 24,  8905 Brønnøysund.   

Telefon: 75012280,    Fax: 75012281,    E-post:  vo@bronnoy.kommune.no

 

   

Startside

 

Om oss

 

Norskkurs

 

Norskprøven

 

Grunnskole for voksne

 

50 t Samf.kunnskap

 

Statsborgerprøven

 

Spesialavdeling

 

Dysleksi

 

Linker til læreverk og oppgaver

 

Flyktningetjenesten

 

Kulturskolen

 

Brønnøy bibliotek

 

Det flerspråklige bibliotek

 

Brønnøy Kino

 

www.banett.no

 
 
 
 
 
 

Voksenopplæringen:

Skolerute 2017-2018.

     

August

Skolestart

21.08

 

September

 

 

 

Oktober

Høstferie

Kurs for introdeltakere*

02.-06.10

02.-06.10

 

November

 

   

Desember

Siste skoledag før jul

21.12

 

Januar

Skolestart etter juleferien

03.01

 

Februar

Vinterferie

Kurs for introdeltakere*

19.-23.02

19.-23.02

 

Mars

Påskeferie

 

26.03.-31.03

April

 

Påskeferie

 

01.04.-03.04

Mai

1. mai, offentlig høytidsdag

Kristi Himmelfartsdag

Elevfri

Grunnlovsdag

2. pinsedag

01.05

10.05

11.05

17.05

21.05

 

Juni

Siste dag før sommerferien, ordinære norskkurs og spesial-undervisning

 

21.06

 

 

Juli

 

 

Siste dag for introkurs

Kurs for introdeltakere uke 26-27*

06.07

I tillegg kommer en flytende skoledag som legges til iløpet av året.

 

*Kurs introdeltakere gjelder bosatte i Brønnøy.

 

Kurset "50 timer samfunnskunnskap" på forskjellige språk

Kursplan for 2017-2018 blir lagt inn høsten 2017.

 

Dager til planlegging:

16/8, 17/8, 18/8, 2/1, 3/4 og 22.6

 

Forbehold om mulige endringer.

 
 
Kontaktinfo
 

Skolerute

2017-2018

 

Skolerute

2018-2019

 
Kalender
 
Ordensregler
 
Microsoft Outlook
 
Itslearning

 

Enovate prøveadmin
 

Migranorsk

plasseringstest

 

Kommuneposten

 

Feide

 

Office-365

 

Eksamen 2018